Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι:

Θεσσαλονίκη
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6-8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54625
Τηλ.: 2310-553733©1999-2003 ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

e-mail: sales@doxiadis.gr -
Τηλ.: 210 779 0077, Φαξ: 210 747 3606