Χρηματοοικονομικός κλάδος

Ολοκληρωμένες λύσεις για μια εξελισσόμενη αγορά

Η σημερινή αγορά είναι έντονα ανταγωνιστική  με αυξημένες απαιτήσεις. Ο τομέας των χρηματοοκονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι ένας κλάδος δυναμικός που εξελίσσεται συνεχώς. Συχνά αντιμετωπίζει όλο και πιο περίπλοκους κανονισμούς, πιέσεις από την αγορά και συνεχείς αλλαγές – ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις των πελατών. Επιπλέον, οι οργανισμοί συχνά υπόκεινται σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και τεράστιες αναδιαρθρώσεις, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν τα επίπεδα παραγωγικότητας και την αποτελεσματική καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Είτε η κύρια δραστηριότητά σας είναι στον τραπεζικό κλάδο, είτε στον ασφαλιστικό κλάδο, στις επενδύσεις και στις συντάξεις, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις – να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, πιστό πελατολόγιο, να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες και να ενισχύσουν την ασφάλεια των πληροφοριών.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους και παράλληλα να διασφαλίσουν την αποτελεσματική επιχειρηματική συνέχεια, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να παρέχουν διαφανείς και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες, οι οποίες όχι μόνο θα αυξήσουν τη φήμη τους στην πελατειακή τους βάση, αλλά θα επιτρέψουν στο προσωπικό τους να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη ισχυρών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.

Εδώ είναι όπου η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. και η Ricoh μπορούν να βοηθήσουν με την κατάλληλη τεχνολογία και τεχνογνωσία να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση των πελατών σας, την ασφάλεια των πληροφοριών και να προωθήσετε την καινοτομία στην επιχείρησή σας.

Ως εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας που ειδικεύεται στη διαχείριση εγγράφων (Document Management), το Office Imaging, τις υπηρεσίες πληροφορικής και την παραγωγική / επαγγελματική εκτύπωση, η Ricoh είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες end-to-end τεχνικές και οικονομικές λύσεις που προσδίδουν επιπρόσθετη αξία στον πελάτη, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα κέρδη. Με την εμπειρία μας στη διαχείριση εγγράφων και στις επικοινωνίες με πελάτες, η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. και η Ricoh μπορεί να προσφέρει λύσεις σε όλους τους οργανισμούς παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σε συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσαρμόζουμε λύσεις για κάθε περιβάλλον και σχεδιάζουμε μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του τομέα.

Κόστος απόδοσης

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν περίπλοκες ροές πληροφοριών. Τα εισερχόμενα έγγραφα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν αιτήσεις δανείων, υποθήκες, απαιτήσεις ασφάλισης, διαδικτυακά ζητήματα όπως, ερωτήματα, έρευνες και εφαρμογές λογαριασμών, πρέπει να καταγράφονται και να υποβάλλονται σε ασφαλή επεξεργασία μέσα σε μια ελεγχόμενη ροή εργασιών.

Ταυτόχρονα, η εξερχόμενη επικοινωνία με τους πελάτες, η οποία μπορεί να ενσωματώνει πληροφορίες που συλλέγονται από διαφορετικές εσωτερικές βάσεις δεδομένων, πρέπει να βελτιστοποιείται και να επικοινωνείται αποτελεσματικά σε διάφορες πλατφόρμες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS και απλό ταχυδρομείο. Εάν οι ροές εργασίας πληροφοριών δεν διαχειρίζονται αποτελεσματικά, ο χρόνος μπορεί να χαθεί, συμπαρασύροντάς πολύτιμους εσωτερικούς πόρους, καθυστερώντας την επαφή με τους πελάτες. Η χρήση αναποτελεσματικών συστημάτων και τεχνολογίας μπορεί να προσθέσει επιπλέον κόστος στην όλη διαδικασία.

Η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. και η Ricoh συμβάλλουν στην εξοικονόμηση κόστους για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξασφαλίζοντας στους πελάτες τη σωστή πληροφόρηση, την κατάλληλη στιγμή, με τη σωστή μορφή. Επιπλέον, οι σύμβουλοι Managed Document Services της Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. εντοπίζουν ευκαιρίες σε ολόκληρη την επιχείρηση, όχι μόνο για να αναθέσουν σε τρίτους διαδικασίες αλλά και για να τις βελτιστοποιήσουν, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της περιττής εκτύπωσης, η οποία τελικά οδηγεί σε αύξηση της αποδοτικότητας και εξοικονόμηση πόρων και κόστους.

Εμπειρία πελατών

Οι πελάτες περιμένουν σχετική, λεπτομερή και έγκαιρη επικοινωνία από τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που διαχειρίζονται τα δεδομένα τους. Ως οργανισμός χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να δημιουργήσετε την απαραίτητη δέσμευση και να κερδίσετε την αφοσίωση του πελάτη, την οικοδόμηση brand loyalty και αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων σας, καθώς και να πετύχετε την πώληση πρόσθετων υπηρεσιών (up-selling / cross-selling), η επικοινωνία των πελατών σας πρέπει να είναι “πολύχρωμη”, εξατομικευμένη και στοχοθετημένη.

Η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. εντοπίζει βασικές διαδικασίες που μπορούν να ανατεθούν και / ή να βελτιωθούν, εκτός από την παροχή λύσεων που ελαχιστοποιούν το χρόνο που δαπανάται για διοικητικές διαδικασίες, επιτρέποντας στο προσωπικό να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες, βελτιώνοντας τελικά τη συνολική επικοινωνία των πελατών, αλλά και την εμπειρία τους.

Ασφάλεια και συμμόρφωση

Πολλές υφιστάμενες διαδικασίες εγγράφων δεν είναι αυτοματοποιημένες. Η έλλειψη διαχείρισης δεδομένων σημαίνει ότι τα έγγραφα που διαβιβάζονται χειροκίνητα σε ένα κεντρικό γραφείο ή σε μια μονάδα επεξεργασίας, μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε λάθος θέση, υπονομεύοντας και θέτοντας σε ρίσκο έτσι τη συμμόρφωση που απαιτείται από την επιχείρησή σας. Η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. παρέχει λύσεις που διασφαλίζουν ότι όλη η τεχνολογία είναι ολοκληρωμένη και ενσωματωμένη ώστε να αποφεύγονται διαρροές δεδομένων, να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας δεδομένων (πχ GDPR). Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει οργανισμούς να μεγιστοποιήσουν τα επίπεδα ασφαλείας τους με εκστρατείες ευαισθητοποίησης, πιστοποιήσεις τεχνολογίας, με πλήρως διαχειριζόμενες υπηρεσίες εγγράφων και συμβουλές πελατών από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της.

Η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. προσφέρει μεμονωμένες υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να μεταφέρετε τους πελάτες σας στον κόσμο της ψηφιακής επικοινωνίας. Παρέχουμε επίσης ολοκληρωμένες στρατηγικές λύσεις από άκρο σε άκρο (end-to-end) και μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στο μετασχηματισμό των επιχειρησιακών σας διαδικασιών για να επιτύχετε αλλαγές όπως η αυξημένη παραγωγικότητα και η βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών.

"Always deliver more than expected"

Scroll to Top