Short Rental Services - pay per Page

Υπηρεσίες Βραχυπρόθεσμης Ενοικίασης

Στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό κόσμο, οι πελάτες αναζητούν όλο και περισσότερο ευέλικτα μοντέλα πληρωμής. Η υπηρεσία Short Rental της Ricoh σας δίνει πρόσβαση σε μια σειρά προϊόντων χωρίς να απαιτείται η αγορά συσκευών ή η δέσμευση με συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης. Εξαιτίας του γρήγορου αυτού ρυθμού, οι πελάτες αναζητούν επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν.

Αυτό σημαίνει ότι όλο και λιγότερη έμφαση δίνεται στην ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων και περισσότερη στην ευελιξία των μοντέλων πληρωμής. Εν τω μεταξύ, ο αυξανόμενος αριθμός νεοϊδρυόμενων εταιρειών, καθώς και οι τάσεις για πιο ευέλικτη εργασία, δορυφορικά γραφεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δημιούργησαν μια αυξανόμενη ανάγκη για ενδιάμεσους χώρους εργασίας και ψυχαγωγίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα από την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των θεμάτων βιωσιμότητας και την ώθηση από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις για την επαναχρησιμοποίηση πόρων.

Η σύντομη υπηρεσία ενοικίασης συνδέεται με αυτή την αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για βραχυπρόθεσμες συμβάσεις παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα σε οργανισμούς για σύντομες χρονικές περιόδους, που κυμαίνονται από λίγες μέρες έως και ένα χρόνο. Με το να μη δεσμευτούν σε μακροχρόνιες συμβάσεις, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και οικονομικά στην απότομη αύξηση του φόρτου εργασίας τους.

Η υπηρεσία σύντομης ενοικίασης της ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα μηχανήματα και λογισμικές λύσεις που βοηθούν τις εταιρείες ανάλογα την απαίτηση και την περίσταση, όπως για παράδειγμα εκδηλώσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και συνέδρια, εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων έργων, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ή δικαστικές διαφορές, ενδιάμεσοι χώροι εργασίας, προσωρινά γραφεία ή κατασκευαστικά έργα, καθώς και μη προγραμματισμένη ανάγκη για εξοπλισμό που προκύπτει από κρίσεις, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, ληστείες ή βανδαλισμούς.

Παροχή ευέλικτης εναλλακτικής λύσης, αντί μακροχρόνιας μίσθωσης

Η υπηρεσία σύντομης ενοικίασης είναι μια εξατομικευμένη, απροβλημάτιστη λύση που μπορεί να προσαρμοστεί στα μέτρα των χρονικών απαιτήσεών σας και περιλαμβάνει γρήγορη παράδοση και εγκατάσταση.

Με την παροχή εκτυπωτικού εξοπλισμού για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων (Short Rental Services – Σύντομες Υπηρεσίες Ενοικίασης) της ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., σας δίνεται η πρόσβαση σε μια σειρά εκτυπωτικού εξοπλισμού (και όχι μόνο) χωρίς να απαιτείται η αγορά του, ή η δέσμευση μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων μίσθωσης.

  • Καμία μακροπρόθεσμη δέσμευση
  • Προσιτό χαρτοφυλάκιο προϊόντων
  • End-to-end λύση
  • Εξυπηρέτηση 24/7 κατόπιν αιτήματος
  • Καθαρισμός δεδομένων – Data Cleansing
  • Απευθείας προμήθεια χαρτιού και παροχή άλλων αναλωσίμων

Pay Per Page

Η υπηρεσία Pay Per Page της ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση πρόσβασης σε συσκευές σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής, χωρίς την ανάγκη αγοράς ή μίσθωσης.

Οι πελάτες είναι σε θέση να προμηθεύονται υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα μηχανήματα, συνδεδεμένα στο δίκτυό τους, έτοιμα για λειτουργία, πληρώνοντας μόνο τη χρήση. Τα κόστη σχετίζονται άμεσα με την εκτύπωση και τη χρήση, χωρίς να μεσολαβούν πάγια κόστη ή άλλες «κρυφές» χρεώσεις.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει άμεση παράδοση και εγκατάσταση, καθώς και τη συντήρηση.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε έναν λιγότερο λόγο για τον οποίο πρέπει να ανησυχείτε όταν αντιμετωπίζετε μια ξαφνική αύξηση στη ζήτηση εκτυπωμένων εγγράφων.

Η υπηρεσία Pay Per Page είναι μια εξατομικευμένη λύση με διαφανή τιμολογιακή διάρθρωση που εξασφαλίζει ότι οι πελάτες πληρώνουν μόνο ό, τι χρησιμοποιούν.

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί εξυπηρέτησης είναι σε κατάσταση αναμονής για όλη τη διάρκεια των συμβάσεων των πελατών και μπορούν να παραμείνουν στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο εάν χρειάζεται.

1 %
Το 60% των επιχειρήσεων παγκοσμίως πιστεύει ότι οι ευέλικτες εργασιακές πρακτικές σχετίζονται με τις ώρες γραφείου, είτε με την τοποθεσία.

"Always deliver more than expected"

Scroll to Top