Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό της ως το πολυτιμότερο στοιχείο του ενεργητικού της.

Η Αφοί Δοξιάδη Γροαφοτεχνική Α.Ε., από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό της ως το πολυτιμότερο στοιχείο του ενεργητικού της.

Οι άνθρωποί μας, επαγγελματίες με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, εργάζονται σε ένα δημιουργικό, δυναμικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον που τους επιτρέπει να αναδείξουν τα ταλέντα τους, να χρησιμοποιήσουν τη γνώση και την εμπειρία τους και να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας και την επαγγελματική τους ανέλιξη, νιώθοντας ο καθένας ότι εκτιμάται και ότι μπορεί να εξελιχθεί.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και αυτό γιατί αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρείας μας. Η εταιρεία βασίζεται στην αναγνώριση και επιβράβευση των ταλέντων που διακρίνει τα στελέχη της και χτίζει σχέσεις μακρόχρονης συνεργασίας.

Το εργασιακό περιβάλλον μας, δυναμικό και ευχάριστο, σέβεται την προσωπικότητα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του δημιουργικού ταλέντου και των γνώσεων των ανθρώπων που απαρτίζουν την Ομάδα της Γραφοτεχνικής.

Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους εργαζομένους μας και λειτουργούμε με σεβασμό και ευθύνη απέναντί τους. Επενδύουμε στη διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους, ώστε να  εργάζονται πολλά χρόνια μαζί μας και να παραμένουμε μια ισχυρή Ομάδα.

Εδώ ορίζουμε τις προδιαγραφές για τη στελέχωση, εφαρμόζουμε την εκπαίδευση και στηρίζουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο ολόκληρου του οργανισμού μας. Όλα αυτά για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες, στις κατάλληλες θέσεις, πάντα στην κατάλληλη στιγμή.

Θέλουμε να λειτουργούμε με ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι σε όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία μας. Η Αφοί Δοξιάδη Γροαφοτεχνική Α.Ε. θα πρέπει να είναι ένα μέρος όπου ο καθένας αισθάνεται ότι εκτιμάται και ότι μπορεί να εξελιχθεί.
Συνεχίζουμε να οικοδομούμε την επιτυχία της εταιρείας μας, αναπτύσσοντας και ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενούς μας να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους!

Γνωρίστε μας

"If you try to be your best you will be No.1 , but if you try to be unique you will be the only one"

Scroll to Top