Δημόσιος Τομέας

Βοηθώντας τα τμήματα του δημόσιου τομέα να μεταβούν στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας με σίγουρα και σταθερά βήματα.

Δημόσιες Υπηρεσίες

Με το μεταβαλλόμενο οικονομικό κλίμα, την αυξημένη έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων και την πίεση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, ο Δημόσιος Τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. και η Ricoh είναι εδώ για να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή και να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της τεχνολογίας για τον εξορθολογισμό και την ασφάλεια των συστημάτων τους.

MPS και στον Δημόσιο Τομέα

Η λογική των Managed Print Services, του ελέγχου της διαχείρισης της ροής των εγγράφων, της κεντροποίησης των εκτυπωτικών εργασιών, της ανάγκης ασφάλειας των δεδομένων, σε συνδυασμό με την μείωση των κοστολογίων χρήσεως, έχει εισχωρήσει πλέον και στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό τεχνολογικά εξελιγμένων λύσεων που οδηγούν προς αυτή τη την κατεύθυνση.

Εκκαθάριση Ψηφιακών Δεδομένων
Data Cleansing for Government

Η εταιρεία μας παρέχει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη διαδικασία για την αφαίρεση δεδομένων από τις συσκευές εκτύπωσης, όταν αυτές φτάσουν στο τέλος της ζωής τους.

Διαχείριση Επικοινωνίας Πολιτών
Citizen Communication Management

Τα δημόσια τμήματα πρέπει να επικοινωνούν με τους πολίτες με διάφορους και ποικίλους τρόπους κάθε μέρα, είτε πρόκειται να στείλουν υπενθυμίσεις, να διανείμουν πληροφορίες είτε να εκδώσουν δικαιολογητικά. Οι επικοινωνίες βάσει χαρτιού είναι δαπανηρές όσο αφορά το κόστος και το χρόνο των υλικών, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο μέρος του κοινού είναι έτοιμο να κάνει τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Η υπηρεσία διαχείρισης επικοινωνίας της Ricoh βοηθάει τις δημόσιες υπηρεσίες να μετασχηματίσουν τον τρόπο επικοινωνίας τους. Μαζί θα δημιουργήσουμε διαδικασίες ροής εργασιών και τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέπουν στους πολίτες να λαμβάνουν έγγραφα στην προτιμώμενη μορφή τους.

Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε την ευθύνη για τα έγγραφά σας, να σαρώσουμε και να αρχειοθετήσουμε την υπάρχουσα γραφειοκρατία σας.

Με την εφαρμογή της απαραίτητης τεχνολογίας, μπορείτε επίσης να ψηφιοποιήσετε εύκολα όλες τις μελλοντικές σας εργασίες, επιτρέποντας ταυτόχρονα ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες και βελτιωμένη ασφάλεια. Οι υπηρεσίες επικοινωνίας Ricoh βοηθούν τα δημόσια τμήματα να επικοινωνούν με αποτελεσματικό, οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

Με την πολύχρονη εμπειρία μας σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, γνωρίζουμε ότι κάθε κατάσταση έχει τις δικές της απαιτήσεις και υιοθετούμε μια συμβουλευτική προσέγγιση για τη δημιουργία της δομής λύσης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και οι επικοινωνίες είναι διαθέσιμα όλο το 24ωρο στο ασφαλές Ricoh Cloud περιβάλλον. Τα κέντρα δεδομένων μας επιπέδου 3, περιλαμβάνουν επιλογές πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας και αποκατάστασης καταστροφών (disaster recovery), καθιστώντας το ένα εξαιρετικά ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον για την επεξεργασία και αποθήκευση εμπιστευτικών δεδομένων.

"Always deliver more than expected"

Scroll to Top