Διασφάλιση ποιότητας

Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ, πιστή στο όραμα της να εκπληρώσει τις υψηλότερες προσδοκίες των Πελατών της, έχει πιστοποιηθεί για τη διασφαλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει από το διεθνή οργανισμό Bureau Veritas κατά το πρότυπο ISO 9001

Η εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας,  επιτυγχάνεται τόσο από τη δέσμευση της Διοίκησης όσο και από την ενεργό συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού μας για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε, σε όλα τα πεδία δραστηριοποίησης μας.

Η εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας ως κινητήριος δύναμη της καθημερινής μας λειτουργίας και η συνεχής και συστηματική προσπάθεια όλων, ανταμοίβονται καθημερινά από ολοένα και περισσότερους πελάτες που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Quality is the best business plan!

Scroll to Top