Περιβαλλοντική συνείδηση

Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη έχει ενσωματώσει στην εταιρική της κουλτούρα την περιβαλλοντική διάσταση του επιχειρείν ως ένα από τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας και ανάπτυξής της.

Για περισσότερο από μία δεκαετία εφαρμόζουμε μια δυναμική περιβαλλοντική πολιτική και οι δράσεις και πρωτοβουλίες που υιοθετούμε στην καθημερινή μας λειτουργία βελτιώνουν την οικολογική απόδοση των εγκαταστάσεών μας και εξασφαλίζουν την ανακύκλωση των αποβλήτων και την διαρκή εξοικονόμηση ενέργειας.

Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, η περιβαλλοντική μας ευαισθησία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο με στόχο τον εξορθολογισμό των περιβαλλοντικών επιδόσεων των πελατών μας. Η σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής των εκτυπωτικών μηχανημάτων RICOH σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων που προσφέρουμε επιτυγχάνουν δραστική εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπων και ασφαλώς εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους πελάτες μας.

Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ έχει συμβληθεί με εγκεκριμένο Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΑΗΗΕ ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δουλέψουν παραγωγικότερα, να χρησιμοποιήσουν λιγότερους πόρους, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν αποτελεσματικά τις δικές τους περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Scroll to Top