Υγεία

Η φροντίδα των ασθενών είναι ο πυρήνας της επιχείρησής σας.

Από την εισαγωγή μέχρι το εξιτήριο, οι ασθενείς βασίζονται στην ιατρική τεχνογνωσία σας. Ωστόσο, η ιατρική περίθαλψη δεν παρέχεται μεμονωμένα. Απαιτείται τεράστιος όγκος δεδομένων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στον κλάδο της Υγείας, καθώς και για την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων. Εκεί βρίσκεται η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. και η Ricoh.

Η Ricoh είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μετατροπή των εγγράφων σε ψηφιακά δεδομένα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Οι υπηρεσίες και οι λύσεις μας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στη βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες, στη διευκόλυνση της συνεργασίας και στην απελευθέρωση των ιατρικών πόρων προς όφελος της παρεχόμενης φροντίδας.

Αυξήστε την πρόσβαση στις πληροφορίες

Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης έχουν περίπλοκες ροές πληροφοριών. Τα δεδομένα μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης από πολλές διαφορετικές πηγές, όπως φαξ, εγγράφα που περιέχουν εικόνες, δεδομένα από εξωτερικά συστήματα και ηλεκτρονικά αρχεία υγείας από εξωτερικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης.

Τα δεδομένα μπορεί να χρειαστεί να σταλούν σε εξωτερικούς φορείς σε ποικίλες μορφές για να ενσωματωθούν και να εξυπηρετήσουν διαφορετικά επίπεδα τεχνολογίας. Με την ψηφιοποίηση των αρχείων των ασθενών, τον εξορθολογισμό των ροών εργασίας των πληροφοριών και την αύξηση της κινητικότητας των χρηστών (mobility), η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. μπορεί να διασφαλίσει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών στα νοσοκομεία θα γίνεται εύκολα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ενώ παράλληλα  πραγματοποιείται συγκέντρωση όλων των αρχείων για λόγους ιστορικότητας.

Αυτό παρέχει εύκολη πρόσβαση στο ιατρικό προσωπικό όχι μόνο στο νοσοκομείο ή την κλινική, αλλά και μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών.

Εξοικονόμηση κόστους & αυξημένη αποδοτικότητα

Η εντατική διαχείριση διαδικασιών και εγγράφων αποτελεί πρόκληση. Η εκτύπωση ενός πλήρους αρχείου ασθενή για μεταφορά σε εξωτερικούς φορείς ενδέχεται να απαιτεί εμπλοκή και δεδομένα από πολλά συστήματα και τμήματα. Τα έγγραφα μπορεί να χαθούν, ειδικά εάν παράγονται σε χώρους με πληθώρα εκτυπωτών (μεγάλες ομάδες εργασίας) με πολλούς χρήστες και ασθενείς που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα. Η δημιουργία άμεσων αποστολών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Η επεξεργασία των πληροφοριών, η εκτύπωση εγγράφων και η δρομολόγησή τους προς τη σωστή κατεύθυνση απασχολεί πολύτιμους πόρους και μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκη και κοστοβόρα διαδικασία.

Η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. μπορεί να σας βοηθήσει με τη διαχείριση των διαδικασιών και της επεξεργασίας εγγράφων. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορούμε να παρέχουμε λύσεις διαχείρισης των εκτυπωτικών διαδικασιών στα μέτρα σας. Η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση του υπάρχοντος print room, mail room του οργανισμού σας, καθώς και τις υπηρεσίες σάρωσης και αρχειοθέτησης. Είτε έτσι είτε αλλιώς, η εταιρεία μας θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί ένα διαρκώς αυξανόμενο ζήτημα για τα νοσοκομεία. Η προστασία της υγείας των ασθενών και των οικονομικών πληροφοριών είναι κρίσιμη και σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται από τους τοπικούς νόμους (πχ GDPR). Προστατεύοντας την εμπιστευτικότητα των ασθενών, η Ricoh κατέχει παγκόσμια πιστοποίηση ISO 27001 για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε στρατηγικές για την εξασφάλιση δεδομένων, τη μείωση των παραβιάσεων και υποκλοπής δεδομένων και την παροχή ενός ασφαλέστερου γενικού πλαισίου περιβάλλοντος για πληροφορίες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Οι εξειδικευμένοι εκτυπωτές υγειονομικής περίθαλψης της Ricoh καθώς και οι πολυλειτουργικές συσκευές, συνδυάζουν καθημερινή ευκολία με μακροχρόνια ασφάλεια. Είναι γρήγοροι, προσιτοί και αξιόπιστοι. Ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο, παρέχουν τα μέσα για εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και κοινή χρήση σε χρώμα ή / και ασπρόμαυρα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών ασφαλείας, όπως το κλείδωμα των συρταριών (Locking Trays) και Secure On-Demand Printing.

"Always deliver more than expected"

Scroll to Top