Υπηρεσίες Υποστήριξης

Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ μέσω των γραφείων της, σε κεντρικό σημείο των Αθηνών, και των υποκαταστημάτων της σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη, με καθετοποιημένες διευθύνσεις εμπορίας και τεχνικής εξυπηρέτησης, ανταποκρίνεται στην τεχνική εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την Επικράτεια άμεσα, πλήρως και αποτελεσματικά. Η Τεχνική Εξυπηρέτηση, τόσο σε επίπεδο διάγνωσης όσο και σε επίπεδο αποκατάστασης, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική καθώς διαθέτει άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό και μεγάλες αποθήκες ανταλλακτικών και αναλωσίμων σε κάθε γραφείο της. Το επίσημο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών, το οποίο λειτουργεί πάντοτε στα πρότυπα της ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ, συμπληρώνει την ικανότητα μας να παρέχουμε υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών σε όλη την Ελλάδα απομακρυσμένα.

Η υποστήριξη των πελατών γίνεται με πολυετείς συμβάσεις συντήρησης και τεχνικής εξυπηρέτησης ή ανά κλήση, και οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται είτε απόμακρυσμένα, μέσω της κεντρικής υπηρεσίας Help Desk στο Call Center της εταιρίας, είτε on-site από εξειδικευμένους τεχνικούς, καλύπτοντας μεταξύ άλλων:

Παροχή γνήσιων αναλωσίμων και ανταλλακτικών

Eπανορθωτική συντήρηση εκτυπωτικού εξοπλισμού

Προληπτική ή/και κατασταλτική συντήρηση εκτυπωτικού εξοπλισμού

Παροχή νέων τεχνολογικών βελτιώσεων στο λογισμικό του συστήματος του εκτυπωτικού εξοπλισμού (firmware) μετά την αρχική εγκατάσταση

Υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης εκτυπωτικού εξοπλισμού

Εξειδικευμένες tailor made υπηρεσίες ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη

Υποστήριξη on call

  • Η Υπηρεσία περιλαμβάνει την άμεση επίλυση προβλήματος,  είτε απομακρυσμένα, με τη χρήση εφαρμογών, είτε με επίσκεψη τεχνικού.
  • Οι Υπηρεσίες προσφέρονται Πανελλαδικά από την εταιρεία & τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της.
  • Για πιο σύνθετες ανάγκες υποστήριξης (MPS/MDS), πιστοποιημένα στελέχη της αναλαμβάνουν την υποστήριξη του πελάτη, με βάση την υπογεγραμμένη σύμβαση υποστήριξης και τις αντίστοιχες δεσμεύσεις σε χρόνους απόκρισης κι επίλυσης (SLA Agreements).

Σημείωση: Σε αυτή την υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται δέσμευση χρόνου απόκρισης στην κλήση του πελάτη. Αν οι ανάγκες σας απαιτούν δεσμευτικό χρόνο απόκρισης και αποκατάστασης της βλάβης, τότε ζητείστε να ενημερωθείτε για τα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρει η εταιρία.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

  • Email ή Τηλεφωνική Υποστήριξη Τελικών Χρηστών (End Users)

  • Απομακρυσμένη πρόσβαση για τεχνική υποστήριξη (Remote Assistance)

Σε περίπτωση που απαιτείται υποστήριξη σε πιο σύνθετα θέματα ή απαιτείται μικρής έκτασης επέμβαση παραμετροποίησης, τότε πιστοποιημένοι τεχνικοί της εταιρίας προσφέρουν Υπηρεσίες Απομακρυσμένης υποστήριξης μέσω Internet.

 Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης απευθύνονται σε 3 βασικές κατηγορίες χρηστών:

Η εταιρία προσφέρει επίσης Υπηρεσίες Πιστοποίησης της γνώσης που αποκτούν τα στελέχη, ώστε να στηρίξουν τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης. Ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της εταιρίας από τα τμήματα Υπηρεσιών ή/και Πωλήσεων.

Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών (End Users)

Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος (IT Users)

Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών (Key Users)

Scroll to Top