Ημέρα: 10 Δεκεμβρίου 2019

Triple R

Όταν πρόκειται για τη φροντίδα των πελατών, υπάρχουν τρεις Rs που έχουν σημασία: Reach, Response and Retain. Οι πελάτες γνωρίζουν τι θέλουν σε κάθε στάδιο. Θεωρούν ότι οι καλύτερες μάρκες είναι αυτές που δίνουν τη μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες τους.

Eυελιξία και καινοτομία

Η ευελιξία και η καινοτομία είναι απαραίτητη για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς ηγέτες του χώρου ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρχουν το 2023 χωρίς αυτά.

Scroll to Top