Οδηγίες απολύμανσης της οθόνης αφής SOP του εξοπλισμού RICOH

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες απολύμανσης του Smart Operation Panel (SOP). Απενεργοποιήστε το μηχάνημα. Σκουπίστε το πάνελ με ένα ελαφρά εμποτισμένο με αλκοόλ πανί. Σκουπίστε το πάνελ με στεγνό μαλακό πανί εάν είναι απαραίτητο. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Σκουπίστε απαλά για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο πάνελ. Το SOP δεν είναι αδιάβροχο, επομένως μην ψεκάζετε απευθείας το …

Οδηγίες απολύμανσης της οθόνης αφής SOP του εξοπλισμού RICOH Διαβάστε Περισσότερα »