Απλοποιώντας τη ζωή και την δουλειά των πελατών μας!

Η RICOH, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία, προσπαθεί να δημιουργήσει προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο από διάφορα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων, που εργάζονται στο ίδιο γραφείο. Ένα από τα πλεονεκτήματα της Ricoh “Simplify Your Life and Work” έχει οριστεί ως …

Απλοποιώντας τη ζωή και την δουλειά των πελατών μας! Διαβάστε Περισσότερα »