Eυελιξία και καινοτομία

Η ευελιξία και η καινοτομία είναι απαραίτητη για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς ηγέτες του χώρου ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρχουν το 2023 χωρίς αυτά.

Η παραγωγικότητα και η καινοτομία με γνώμονα την τεχνολογία θεωρούνται καθοριστική κινητήρια δύναμη της διαρκούς επιτυχίας!

Η βελτίωση της ευελιξίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους ηγέτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιδιώκουν να επωφεληθούν από έναν ψηφιακά ενισχυμένο χώρο εργασίας. Σύμφωνα με νέα μελέτη που πραγματοποίησε η Ricoh Europe, η πλειοψηφία (86%) των 1.608 ηγετών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δήλωσε ότι επικεντρώθηκε ενεργά στη βελτίωση της ευελιξίας των επιχειρήσεων το 2018.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες (51%) εισάγουν συγκεκριμένα νέες τεχνολογίες για να ανταποκριθούν ταχύτερα στις τάσεις και τις ευκαιρίες, ενώ το 52% υποστηρίζει ότι χωρίς τα οφέλη της επικαιροποιημένης τεχνολογίας στο χώρο εργασίας θα αποτύχουν μέσα σε πέντε χρόνια.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δίνουν σαφή προτεραιότητα στην τεχνολογία που σχετίζεται με τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων. Πιστεύουν ότι η αυτοματοποίηση (72%), η ανάλυση δεδομένων (64%), η διαχείριση εγγράφων (62%) και η τηλεδιάσκεψη (56%) θα έχουν τον πιο θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις τους.

Ο Javier Diez-Aguirre, VP Corporate Marketing της Ricoh Europe δήλωσε: “Η ευρωπαϊκή κοινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Ως αποτέλεσμα των δύσκολων συνθηκών της αγοράς, οι ηγέτες των επιχειρήσεων είναι πρόθυμοι να εντοπίσουν νωρίς τις νέες ευκαιρίες και να αποκομίσουν τη μέγιστη ανταμοιβή. Γνωρίζουν ότι η εναπομένουσα ευελιξία είναι κρίσιμη για να αξιοποιήσουν τις αλλαγές της αγοράς και να εκτιμήσουν τον ρόλο που παίζει η τεχνολογία σε αυτό. Είναι σαφές ότι η ευελιξία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ΜΜΕ και οι ηγέτες των επιχειρήσεων αυτών δεν πιστεύουν ότι το θέμα αυτό αφορά αποκλειστικά μεγαλύτερους ανταγωνιστές”.
Τα οφέλη της παραγωγικότητας και της καινοτομίας από την πιο έξυπνη τεχνολογία στο χώρο εργασίας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της επιχείρησης. Το 70% των ερωτηθέντων θέτουν την τεχνολογία στο επίκεντρο της ικανότητας του οργανισμού να ευδοκιμήσει, δείχνοντας ισχυρή εμπιστοσύνη στην αξία ενός ψηφιακά ενισχυμένου χώρου εργασίας.

Ο Diez-Aguirre πρόσθεσε: “Οι ηγέτες των ΜΜΕ δεν μπορούν να ξεγελαστούν από διαφημιστικές εκστρατείες γύρω από τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα και το blockchain. Αντ’ αυτού επιλέγουν σοφά να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε εργαλεία που θα έχουν πραγματικό, θετικό αντίκτυπο στην κατώτατη γραμμή. Σε εκείνους δηλαδή που δεν έχουν ήδη εξετάσει προσεκτικά πώς η τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει στους υπαλλήλους τους να εργάζονται γρηγορότερα και πιο έξυπνα, καθιστώντας έτσι την επιχείρησή τους πιο ευκίνητη. Εάν όχι, θα μπορούσαν σύντομα να διαπιστώσουν ότι αυτοί είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν την “εξαφάνιση” καθώς η αγορά τελικά θα κινηθεί χωρίς αυτούς”.

Η αδυναμία καινοτομίας απειλεί να θέσει εκτός λειτουργίας το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι το 2020
  • Η έρευνα της Ricoh Europe αποκαλύπτει ως βασικούς τομείς εστίασης για ένα ευοίωνο μέλλον – τους πελάτες, τον πολιτισμό και την τεχνολογία
  • Το 59% δεν είναι έτοιμοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που συμβαίνει στον τομέα τους.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης κινδυνεύουν να πέσουν θύματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, των κανονιστικών απαιτήσεων και των οικονομικών αλλαγών που αλλάζουν ριζικά στον τομέα τους. Σύμφωνα με νέα έρευνα που ανέθεσε η Ricoh Europe, το 34% των 3.300 ηγετών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε έρευνα από 23 χώρες, δήλωσαν ότι θα βγουν εκτός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέχρι το 2020, εάν αποτύχουν να καινοτομήσουν ανταποκρινόμενοι στις αλλαγές αυτές.

Με 56% να προσπαθούν να αυξήσουν τα κέρδη τους και το 54% να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να είναι έτοιμες να αμφισβητήσουν τις παραδοσιακές υποθέσεις σχετικά με την ανάπτυξη. Παρόλο που το 92% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα τους, το 59% δεν είναι ακόμη σε θέση να επωφεληθεί από τα οφέλη του. Επιπλέον, τα επόμενα δύο χρόνια, ένα τέταρτο προβλέπει ότι δεν θα μπορέσει να αντιδράσει αρκετά γρήγορα στην αλλαγή των κυβερνητικών ρυθμίσεων και 20% στην αύξηση της αυτοματοποίησης.

Ο David Mills, Διευθύνων Σύμβουλος της Ricoh Europe, δήλωσε: “Ενώ η έρευνα είναι κάτι σαν αφύπνιση, τα καλά νέα είναι ότι οι ηγέτες των ΜΜΕ έχουν πλήρη επίγνωση της αλλαγής που συμβαίνει στις αγορές τους και της ανάγκης καινοτομίας. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε μια προληπτική και δυναμική στάση και να αντιμετωπίσουμε τον μετασχηματισμό. Κάθε επιχείρηση που κρίνει εσφαλμένα τον τρόπο προσαρμογής των διαδικασιών και των στρατηγικών τους και κινδυνεύει να αφήσει το μέλλον της ανοιχτό στην τύχη ».

Η έρευνα αποκαλύπτει τρεις βασικούς τομείς στους οποίους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν την τεχνολογία για να βοηθηθούν προς τα που θα εστιάσουν την προσοχή τους:

  1. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να οικοδομήσουν στενότερες σχέσεις με τους πελάτες , χρησιμοποιώντας τεχνολογία για να διευκολύνουν και να ενημερώσουν την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών – το 54% αναγνωρίζει ότι πρέπει να αναπτύξουν συνεχείς σχέσεις με τους πελάτες τους.
  2. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν πιο έξυπνη τεχνολογία στο χώρο εργασίας για να αναμορφώσουν τις διαδικασίες, να βελτιώσουν την ευελιξία και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα – το 74% των ηγετών λέει ότι η τεχνολογία βοηθά την ικανότητά τους να καινοτομούν.
  3. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να καλλιεργήσουν το πλήρες δυναμικό των ταλαντούχων ατόμων με τη χρήση τεχνολογίας για την ενδυνάμωση των εργαζομένων και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης – το 42% θέλει να ενθαρρύνει τους ασφαλείς χώρους πειραματισμού για να διαπιστώσει αν οι ιδέες είναι επιτυχείς.

Ο Mills καταλήγει: “Εργαζόμαστε με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες συνειδητοποιούν ήδη τα οφέλη της προσέγγισης της καινοτομίας υπό ένα νέα πρίσμα. Είτε πρόκειται για εξορθολογισμό λειτουργιών για την εισαγωγή προϊόντων στην αγορά κατά το ήμισυ του αρχικού χρόνου, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες cloud για την επιτάχυνση των διαδικασιών είτε με πειραματισμό σε νέους τρόπους για να συνεργαστούν με τους πελάτες και τους υπαλλήλους τους, οι πιο μικρής κλίμακας μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεβάζουν τον πήχη απέναντι στον ανταγωνισμό.”

"Value for money, customer choice and quality experiences driving the need to innovate"
Scroll to Top