Απλοποιώντας τη ζωή και την δουλειά των πελατών μας!

Η RICOH, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία, προσπαθεί να δημιουργήσει προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο από διάφορα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων, που εργάζονται στο ίδιο γραφείο.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της Ricoh “Simplify Your Life and Work” έχει οριστεί ως μία “Αναπτυξιακή Ιδέα” και μέσω αυτής δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την Προσβασιμότητα.

• Με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την Προσβασιμότητα, η RICOH αναπτύσσει τις αντίστοιχες λειτουργίες προσβασιμότητας τις οποίες ενσωματώνουμε σε κάθε προϊόν μας.
• Σε συνεργασία με κάθετους συλλόγους, εργαζόμαστε με σκοπό την ανάπτυξη κανονισμών προσβασιμότητας σε κάθε χώρα.
• Εκτελούμε τη δική μας έρευνα μάρκετινγκ σχετικά με τα εργασιακά περιβάλλοντα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Απλοποιημένη οθόνη

Η οθόνη με τον πίνακα χειρισμού είναι ευδιάκριτη για ηλικιωμένους και άτομα με αδύναμη όραση ή αδυναμία χρώματος, καθώς έχουμε κάνει το κείμενο των κύριων λειτουργιών τουλάχιστον 5 mm σε ύψος, ενώ παράλληλα απλοποιήσαμε τους τύπους και τη διάταξη των κουμπιών οθόνης.
Επιπλέον, έχουμε συμπεριλάβει μια παραμετροποιήσιμη ρύθμιση για να σας επιτρέψουμε να βελτιώσετε τις λειτουργίες και να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων ρύθμισης για να διευκολύνετε την προβολή.

 • Πίνακας λειτουργίας εύκολος στην προβολή για όλους τους χρήστες
  – Ηλικιωμένοι, αδύναμη όραση, αντίληψη χρώματος
  – Κείμενο κυρίως μενού με ύψους τουλάχιστον 5 mm
  – Απλοποιημένα κουμπιά και διάταξη
 • Η οθόνη και η διάταξη μπορούν να προσαρμοστούν

 

Δίσκοι τροφοδοσίας χαρτιού με εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο

Εύκολο άνοιγμα
Οι δίσκοι τροφοδοσίας χαρτιού έχουν λειτουργικό κράτημα και μπορούν να ανοίξουν τόσο από την κανονική όσο και από την αντίστροφη λαβή. Είναι εύκολα προσβάσιμοι και θα αποτρέψουν την ανάγκη του χρήστη να σκύψει τόσο πολύ ώστε να αντικαταστήσει το χαρτί. Η φόρτωση του χαρτιού θα γίνει μια απλή εργασία.

Εύκολο κλείσιμο
Οι δίσκοι τροφοδοσίας χαρτιού είναι εξοπλισμένοι με μηχανισμό για αυτόματο τράβηγμα, έτσι ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε το χαρτί με ασφάλεια και αθόρυβα.

 

Σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς

 • Βέλτιστο ύψος για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων
 • Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα
  – Τμήμα 508 του Νόμου Αποκατάστασης
  – EN 301 549
 • Αρχική οθόνη με δυνατότητα κλίσης για αύξηση της ορατότητας

 

Λειτουργία διαχείρισης χρωμάτων για εκτυπώσεις

 • Λειτουργία διαχείρισης χρωμάτων χωρίς εμπόδια
 • Επιλέξτε “Διαχείριση χρωμάτων χωρίς εμπόδια” στις προτιμήσεις εκτύπωσης
 • Ο χρωματικός τόνος βελτιώνεται για άτομα με αδυναμία χρώματος

 

 

Εύκολη πρόσβαση στην αρχική τοποθέτηση

Ύψος που διευκολύνει τη λειτουργία και από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων

 

Μοντέλα με δύο ή τρεις δίσκους χαρτιού μπορούν να φτάσουν και να χρησιμοποιηθούν στο βέλτιστο ύψος για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.

Επιπλέον, η συμμόρφωση με το άρθρο 508 του νόμου αποκατάστασης και το πρότυπο EN 301 549 σημαίνει ότι τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.
• * Το μέγιστο ύψος που καθορίζεται στην Ενότητα 508 του Νόμου Αποκατάστασης είναι 1220 mm. (Όταν ο πίνακας λειτουργίας απέχει 255 mm ή λιγότερο από το κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς)

 

Πίνακας λειτουργίας με δυνατότητα κλίσης

Πλήκτρα με δυνατότητα κλίσης και πλήκτρα λειτουργίας

Ο πίνακας λειτουργίας μας έχει δυνατότητα κλίσης με γωνία, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευχρηστία και λιγότερη προσπάθεια για τα άτομα με αναπηρικά αμαξίδια, να χειρίζονται το πάνελ. Προσφέροντας κλίση στον πίνακα χειρισμού, διευκολύναμε τη λειτουργία των ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια.
Επιπλέον, οι χαρακτήρες παρουσιάζονται σε μια απλοποιημένη πρωτότυπη γενική γραμματοσειρά που είναι εύκολο να αναγνωριστεί από όλους.

 

Πίνακας λειτουργίας που παρέχει εύκολη αναγνώριση για όλους

Τόσο οι LED όσο και οι LCD ενσωματωμένες οθόνες στον πίνακα λειτουργίας έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη άτομα με έλλειψη έγχρωμης όρασης.
Τα φωτεινά χρώματα των LED είναι ευδιάκριτα για άτομα με έλλειψη χρωματικής όρασης.
Τα πρότυπα έχουν οριστεί για το κείμενο LCD και ο λόγος αντίθεσης συμμορφώνεται με το άρθρο 508 του νόμου αποκατάστασης και το πρότυπο EN 301 549.

* Η παραπάνω εικόνα αφορά μόνο τη χρήση στην οθόνη και είναι ενδεικτική.
* Τα άτομα με αδυναμία χρώματος ενδέχεται να μην βλέπουν την ένδειξη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως φαίνεται στην εικόνα.

Λειτουργία διαχείρισης χρωμάτων χωρίς εμπόδια

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι εξοπλισμένο με λειτουργία διαχείρισης χρωμάτων χωρίς εμπόδια.
Επιλέγοντας “Διαχείριση χρωμάτων χωρίς εμπόδια” στις προτιμήσεις εκτύπωσης, ο χρωματικός τόνος των εγγράφων εξόδου μετατρέπεται σε οπτικά αναγνωρίσιμο για άτομα με αδυναμία χρώματος.

 

Αντικατάσταση τόνερ με ένα χέρι

Το μπουκάλι γραφίτη μπορεί να αντικατασταθεί με το ένα χέρι

* Η φιάλη γραφίτη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Οι φιάλες γραφίτη μας έχουν σχεδιαστεί για εύκολη αφαίρεση και ο χρήστης μπορεί να αντικαταστήσει το τόνερ με το ένα χέρι.
Επιπλέον, το σχήμα της φιάλης είναι διαφορετικό για κάθε χρώμα. Επομένως, αυτό αποτρέπει την τοποθέτηση λανθασμένης φιάλης γραφίτη σε λάθος θέση.

Ακουστικές έξοδοι (εύκολια στην ακρόαση)

Σχεδιασμένα ακουστικά σήματα και ηχητική πίεση για όλες τις ηλικίες

Έχουμε υιοθετήσει μοτίβα ακουστικού σήματος και ηχητική πίεση που είναι πιο εύκολο για τους ηλικιωμένους να ακούσουν τα σήματα.

• Παρατηρήσεις: Τα ακουστικά σήματα είναι οι ήχοι που εκπέμπει ένα προϊόν για τη σωστή χρήση.
• Σημείωση: Συμμορφώνεται με τις Οδηγίες για ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρία – Εξοπλισμός γραφείου – Ακουστικά σήματα Πρότυπο JBMS-71 του Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA).

Αναγνώστης οθόνης για οδηγίες χρήσης – Manual

Αναγνώστης οθόνης για εγχειρίδια λειτουργίας και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή

Προκειμένου να εκτυπώσετε από υπολογιστή χωρίς να βασίζεστε στο όραμα, τα εγχειρίδια HTML και τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή υποστηρίζουν λογισμικό ανάγνωσης οθόνης *.
• * Λογισμικό όπως το JAWS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά λόγω των χαρακτηριστικών του λογισμικού.
• Παρατηρήσεις: Το λογισμικό όπως το Web Image Monitor και κάποιο βοηθητικό λογισμικό δεν υποστηρίζονται προς το παρόν.

Scroll to Top