Η Ricoh χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τη συναρμολόγηση των A3 πολυλειτουργικών εκτυπωτών της

Η Ricoh Company Ltd. (Tokyo, Ιαπωνία) ανακοίνωσε σήμερα ότι από το 2019 θα χρησιμοποιήσει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρικής ισχύος στη συναρμολόγηση βασικών προϊόντων A3 πολυλειτουργικών εκτυπωτών. Η κίνηση αποτελεί μέρος δέσμευσης για την επίτευξη του στόχου RE100 * 1 της χρήσης 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις.

Ολόκληρη η ηλεκτρική ενέργεια σε χώρους όπου η Ricoh συναρμολογεί πολυλειτουργικά μηχανήματα A3, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμισμένων μηχανημάτων (*2), θα προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Από την ανακοίνωση της συμμετοχής της στην RE100 τον Απρίλιο του 2017, ο Όμιλος Ricoh έχει αναλάβει πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας και άλλες πρωτοβουλίες. Έχει επίσης εγκαταστήσει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έχει μεταβεί σε πηγές ηλεκτρικής ενέργειας από υψηλότερα ποσοστά ανανεώσιμης ενέργειας. Μέχρι σήμερα έχει μετατραπεί σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε εννέα εταιρείες πωλήσεων στην Ευρώπη και σε διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης στη μεταποίηση στη Γαλλία. Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την απόκτηση προσόντων τρίτου προσώπου κοντά στο ZEB (*3) στο υποκατάστημα Gifu της Ricoh Japan, εγχώρια εταιρεία πωλήσεων.

Αυτή η τελευταία πρωτοβουλία βασίζεται σε συμφωνίες αγοράς για I-REC (*4) και J-Credit (*5) που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντιστοιχώντας στην 37GWh ηλεκτρικής ενέργειας που η Ricoh αγοράζει αυτό το οικονομικό έτος για όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας για συναρμολόγηση MFP A3. Μόλις οριστικοποιηθούν οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για το οικονομικό έτος, τα πιστοποιητικά εξαργυρώνονται και οι πιστώσεις αποσύρονται.

Εκτός από την περαιτέρω αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις επιχειρήσεις, η πρωτοβουλία ενισχύει την ελκυστικότητα των Ricoh A3 MFPs λόγω της μικρότερης περιβαλλοντικής τους επίδρασης. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Ricoh στοχεύει να επιταχύνει την υλοποίηση μιας κοινωνίας με μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Στόχευση τόπων παραγωγής

  • Κίνα Ricoh Ασία Βιομηχανία (Shenzhen) Ltd
  • Κίνα Σαγκάη Ricoh ψηφιακό εξοπλισμό (* 6)
  • Ταϊλάνδη Ricoh Manufacturing (Ταϊλάνδη) Ltd.
  • Ιαπωνία Ricoh Industry Co., Ltd. (Γραφείο Tohoku) (*6)
  • Ιαπωνία Ricoh Co., Ltd. (Ricoh Eco Business Development Center)

* 1 RE100: Παγκόσμια πρωτοβουλία υποστηριζόμενη από εταιρείες που συμφωνούν να προμηθεύσουν το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας για δραστηριότητες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

* 2 Ανακατασκευασμένα μηχανήματα: Πολυλειτουργικά μηχανήματα που ανακυκλώνονται με προηγμένη τεχνολογία, αξιοποιούν τα επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και πληρούν τα ίδια πρότυπα ποιότητας με τα νέα μοντέλα.

* 3 Σχεδόν ZEB: Σχεδόν Net Net Zero Energy. Ένα κτίριο που διατηρεί το 75% ή περισσότερο της ενέργειας του, πλησιάζοντας μηδενική κατανάλωση ενέργειας ετησίως.

* 4 I-REC: Διεθνές πιστοποιητικό ανανεώσιμης ενέργειας

* 5 J-Credit: Πιστωτική προμήθεια βάσει κυβερνητικού συστήματος πιστοποίησης, με την οποία η κυβέρνηση πιστοποιεί ως «πίστωση» την ποσότητα CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μειωμένη λόγω της εισαγωγής συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας ή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , ή απορροφούνται ως αποτέλεσμα της κατάλληλης διαχείρισης των δασών.

* 6 Μόνο στις εγκαταστάσεις στις οποίες συναρμολογούνται MFP A3.

Scroll to Top