Βράβευση της Ricoh από την EcoVadis

Η Ricoh κατέκτησε το χρυσό στη βαθμολόγηση από την EcoVadis για τις πρακτικές βιωσιμότητας ESG/CSR που ακολουθεί.

Η αναγνώριση αυτή τοποθετεί τη Ricoh μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών (top 5%) που αξιολογούνται στον κλάδο μας, όσον αφορά τις επιδόσεις βιωσιμότητας.

Η EcoVadis Ιδρύθηκε το 2007  και αποτελεί τον πιο αξιόπιστο πάροχο αξιολογήσεων επιχειρηματικής βιωσιμότητας στον κόσμο, καθώς επικεντρώνεται στην αξιολόγηση  εταιρικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών που ακολουθούν αυτές. Με το τρόπο αυτό  βοηθάει τις εταιρείες να βελτιώσουν αυτές τις πρακτικές μέσω των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού τους. Αξιολογεί πάνω από 90.000 εταιρείες σε περισσότερες από 160 χώρες σε 200 επιχειρηματικούς τομείς και σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δεοντολογία και Βιώσιμες Προμήθειες.

Η Ricoh από την πρώτη χρυσή αξιολόγηση που έλαβε το  2014, επιτυγχάνει συνέχεια και διαδοχικά χρυσή βαθμολόγηση στις έρευνες αυτές.

Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις μας στους τομείς του «Περιβάλλοντος» και των «Βιώσιμων Προμηθειών» αναγνωρίστηκαν ιδιαίτερα σε αυτήν την έρευνα – μια απόδειξη της προορατικής προσέγγισής μας για την αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμων προμηθειών. Το 2019, γίναμε η πρώτη ιαπωνική εταιρεία που συμμετείχε στην πρωτοβουλία Business for Inclusive Growth (B4IG) για την αντιμετώπιση της ανισότητας στους χώρους εργασίας και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Την ίδια χρονιά συμμετείχαμε  στη πρωτοβουλία Responsible Business Alliance (RBA), η οποία προωθεί την κοινωνική ευθύνη στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ως μέρος της προσέγγισής μας στη βιωσιμότητα, έχουμε εντοπίσει 7 ζητήματα προτεραιότητας, που ευθυγραμμίζονται με τους 12 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας, συμβάλλοντας στην επίλυση αυτών των ζητημάτων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας, με στόχο την υλοποίηση μιας βιώσιμης κοινωνίας που εξισορροπεί τις οικονομικές, κοινωνικές και παγκόσμιες περιβαλλοντικές προτεραιότητες.

Scroll to Top